4.4.2017 / Gösterim Sayısı : 409

Hayvanların Küpelenmesinde Yaş Sınırlaması 2017 Yılı Sonuna Kadar Kaldırıldı...

"Her yaştaki büyükbaş hayvanlara (sığır-manda) ve küçükbaş hayvanlara (koyun-keçi) 31 Aralık 2017 tarihine kadar küpeleme ve kayıt işlemleri cezasız yapılabilecektir"


04/04/2017 tarih ve 30028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2'nci maddesinin geçici 1'inci maddesinde yer alan 'Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmayan her yaştaki sığır cinsi hayvanların, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen tanımlama süresine bakılmaksızın 31/12/2017 tarihine kadar tanımlama ve kayıt işlemleri yapılır.' hükmü kapsamında 2017 yılı sonuna kadar küpelemedeki '0-3 aylık' yaş sınırlaması kaldırılmış olup, her yaştan sığır cinsi hayvan küpelenerek kayıt altına alınabilecektir.

Bu kapsamda; işletmesinde küpesiz büyükbaş hayvanı (sığır-manda) bulunan yetiştiricilerimizin, İl Müdürlüğümüzce 2017 yılı için küpeleme yetki devri yapılan Giresun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Aynı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2'nci maddesi ile 02/12/2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin geçici 2'inci maddesinde yer alan '31/12/2014' ibaresi '31/12/2017' olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda; 2017 yılı sonuna kadar küpelemedeki '0-6 aylık' yaş sınırlaması kaldırılmış olup, her yaştan koyun ve keçi türü hayvana kimliklendirme ve kayıt işlemi yapılabilecektir.

Koyun ve keçilerini küpeletmek isteyen yetiştiricilerimizin İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlgililere ilanen duyurulur.


Giresun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

 

 

''