5.4.2017 / Gösterim Sayısı : 2542

Hayvan Bilgi Sistemi Güncelleniyor

​Hayvan yetiştiricilerinin dikkatine!

04/04/2017 tarih ve 30028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince; herhangi bir nedenle  bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerekli bildirimleri yapmayan sığır cinsi hayvanların hareket, ölüm, kesim, işletmede zorunlu kesimleri ile yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgiler, bildirim süresine bakılmaksızın 2017 yılı sonuna kadar cezasız olarak güncellenebilecektir.

Bu çerçevede işletmesini güncelletmek isteyen yetiştiricilerimiz yıl sonuna kadar şahsen İl/İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat edebilecekleri gibi muhtarlar, serbest veteriner hekimler, üretici birlikleri aracılığıyla Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (No:2017/01) ekinde yer alan İşletmedeki Hayvan Bildirim Formları ile işletmelerini güncelletebilecektir.

Aynı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince; herhangi bir nedenle bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerekli bildirimleri yapmayan koyun ve keçi türü hayvanların hareket, ölüm, kesim, işletmede zorunlu kesimleri ile yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgiler, bildirim süresine bakılmaksızın 2017 yılı sonuna kadar cezasız olarak güncellenebilecektir.

Yıl sonuna kadar işletmesini cezasız olarak güncelletmek isteyen hayvan yetiştiricilerinin İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca   İl/İlçe Müdürlüklerimizce halen sahada yürütülen aşılama ve diğer çalışmalar ile eş zamanlı olarak güncelleme çalışmaları da yürütülecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Giresun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

            


''